Ostatnie wolne miejsca w projekcie!

Data publikacji: 01-09-2016

Celem naszych działań jest pomoc w podjęciu i utrzymaniu aktywności zawodowej na otwartym rynku pracy. Oferujemy spotkania
z psychologiem i doradcą zawodowym oraz trwałe wsparcie trenera pracy przed i po podjęciu zatrudnienia.

Nasze działania kierujemy szczególnie do osób, które chcą pracować ale nie potrafią samodzielnie znaleźć i utrzymać pracy. Oferujemy płatne staże zawodowe oraz zatrudnienie u współpracujących z naszym Stowarzyszeniem pracodawców
z otwartego rynku pracy.

Aktualny projekt trwa do 31 marca 2017 r.UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikiem może być osoba, która:

a)    chce uczestniczyć w projekcie

b)    nie ma prawa do emerytury

c)    przedstawi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności – na chwilę obecną zostały wolne miejsca wyłącznie dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności

d)    jest osobą chorującą psychicznie lub posiada niepełnosprawność intelektualną

e)    mieszka na terenie województwa małopolskiego

f)      nie jest zatrudniona i nie wykonuje żadnej działalności zarobkowej                          

g)    w momencie przystąpienia do projektu nie bierze udziału w innym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami !

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”. Projekt „Spróbuj pracy!”

30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21 (PARTER); tel.: 12 341 46 43, 797 700 202
czynne pon. – pt. 8.00-16.00; e-mail: aktywizacja.krakow@ognisko.org.pl

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko