Co oferujemy?

Przystępując do projektu Osoba Niepełnosprawna otrzymuje indywidualnego Trenera Pracy, który wspiera ją w przygotowaniu i poszukiwaniu pracy oraz w zatrudnieniu.

Podczas spotkań indywidualnych z trenerem, psychologiem i doradcą zawodowym dużo rozmawiamy, by poznać możliwości, preferencje, doświadczenie Osoby Niepełnosprawnej. Pozwala to indywidualnie dobrać ofertę przygotowania do pracy i stanowisko pracy w zatrudnieniu.

Pomagamy przygotować się do podjęcia pracy umożliwiając poszerzanie lub weryfikowanie swoich umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych (podczas rozmów na spotkaniach indywidualnych i zajęciach grupowych) oraz wzbogacając doświadczenie zawodowe podczas praktyk.

Pomagamy w poszukiwaniu pracy: wspólnie przygotowujemy dokumenty potrzebne przy szukaniu pracy np. CV, uczymy, gdzie szukać pracy, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy mogą Cię zatrudnić, itp. Pomagamy w znalezieniu właściwej oferty.

Jeśli Uczestnik projektu znajdzie pracę, możemy pomóc w:

  • załatwieniu formalności związanych z zatrudnieniem,
  • zaaklimatyzować się w miejscu pracy,
  • opanować wykonanie powierzonych obowiązków
  • w kontaktach z pracodawcami, przełożonymi i współpracownikami.

Monitorujemy zatrudnienie Uczestnika Projektu, pozostając do dyspozycji dla Niego i Pracodawcy.

Współpracują z nami:
CHSON Ognisko