Aktywizacja społeczna i zawodowa

Osoba niepełnosprawna
Pracodawca

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko" jest organizacją pozarządową, która od 25 lat wspiera osoby z niepełnosprawnością w drodze Ich indywidualnego rozwoju społecznego i zawodowego. Od 2005 roku zajmujemy się aktywizacją zawodową wspierając osoby z niepełnosprawnością w procesie przygotowania i poszukiwania pracy oraz w miejscu zatrudnienia.

Współpracujemy z rynkiem pracy proponując pracodawcom zatrudnienie osób z niepełnosprawnością i wsparcie w całym procesie Ich zatrudnienia.

Wyróżnia nas:

Więcej o działalności statutowej Stowarzyszenia
pod adresem www.ognisko.org.pl.

KRS 0000122277